Služby

Klimatizácia, chladenie a kúrenie komplexne.

Kontrolujeme zariadenia

Pravidelne kontrolujeme zariadenia, preto spoľahlivo určíme čas na ich výmenu za modernejšie, úspornejšie i zdravšie riešenia.

Opravujeme a spravujeme

Poskytneme vám komplexný servis, po odovzdaní projektu záruku, v prípade klimatizácie predĺženú až na 5 rokov.

Spustíme do prevádzky

Zariadenia odskúšame, odborne urobíme reguláciu a merania klimatizácie, či kúrenia.

Dodáme a namontujeme

Technológie a produkty vám dopravíme podľa požiadaviek, alebo harmonogramu stavby. Na Slovensku i v zahraničí.

Vypracujeme projekt

Spolu vyberieme profesionálne riešenie na mieru. Komplexné po technickej, bezpečnostnej, zdravotnej i estetickej stránke.

Odborne poradíme

Poradíme vám, aké technické riešenie je pre vás vhodné, na čom môžete ušetriť. Predstavíme vám novinky v chladení i kúrení.

Stále ste sa nerozhodli?

Ponúkame výhody